dd
Folk in de Groene Engel op 2009-01-04 met
4Tuoze Matroze
Poppodium De Groene Engel, Kruisstraat 15, Oss (Centrum)
Café, 16:00, Gratis

Nederlandstalige moderne zeemans en levensliederen,tragiek en humor. 4Tuoze Matroze zijn bekend als de vernieuwers van het Nederlandse Zeemanslied. Na de oprichting in 1995 zijn zij uitgegroeid tot nationale en internationale vertegen-woordigers van de traditionele Nederlandse muziekcultuur. Tezamen vormen zij een uiterst attractieve performance die zeer geschikt is voor bijvoorbeeld muziekfestivals, haven evenementen, uitmarkten etc. De Matroze gaan gekleed in speciale zeemansuniformen, maar niet met de bedoeling van "Kijk ons nou eens lollig zijn. Ze zijn in dat opzicht uniek. Ze zijn namelijk wie ze zijn en gebruiken geen theatrale kunstjes om hun performance te ondersteunen. Ze zingen eerlijk uit het hart.

Hits: 395


www.ossensia.nl/folk